Nieuws

Trainingsparticipatie oudere werknemers blijft achter

Oudere werknemers zien een steeds langere loopbaan tegemoet. Investeren in een leven lang leren is in hun eigen belang én in dat van hun werkgevers. Trainingsparticipatie van Nederlandse werknemers neemt echter af met toenemende leeftijd. Dit heeft deels te maken met dalende motivatie van oudere werknemers. Maar bedrijven gaan doorgaans ook minder investeren in werknemers […]

Langdurig werklozen niet snel aan de slag

Het is een illusie dat we ruim 1 miljoen langdurig werklozen op zeer korte termijn aan een baan kunnen helpen. Dat zeggen directeur Jos Verhoeven van Start Foundation en voorzitter Sieto de Leeuw van uitzendkoepel ABU. Verhoeven en De Leeuw reageren daarmee op de kritiek dat er genoeg onbenut arbeidspotentieel is in ons land om […]

Zo komen 60-plussers ook aan een baan

Het gaat goed met de 50-plussers op de arbeidsmarkt. Dat wil zeggen: met de 50- tot 60-jarigen op de arbeidsmarkt. Onder 60-plussers ligt de werkloosheid nu zelfs nog hoger dan voor het uitbreken van de economische crisis. Die stijging is deels te wijten aan het verdwijnen van vroegpensioen, maar werkloze 60-plussers pakken de zoektocht naar […]

Vijftigplussers: ook bekend maakt onbemind

Leeftijdsdiscriminatie op de arbeidsmarkt lijkt hardnekkiger dan werd aangenomen. Zelfs als werkgevers beter kunnen kennismaken met een oudere sollicitant, houden ze vast aan hun vooroordelen, stelt socioloog Jelle Lössbroek in een onderzoek waar hij volgende week aan de Universiteit Utrecht op promoveert. Lees het artikel in de Telegraaf/Financieel

Oudere telt weer mee op de arbeidsmarkt

Het gaat weer beter met de vijftigplussers op de arbeidsmarkt. Ouderen die hun baan verliezen, vinden in bijna de helft van de gevallen binnen een jaar nieuw werk. Tegelijkertijd windt Tof Thissen, directeur UWV Werkbedrijf,  zich nog altijd op over de leeftijdsdiscriminatie op de arbeidsmarkt. „We hebben zo langzamerhand geleerd dat je als man niet […]