Nieuws

Vijftigplussers: ook bekend maakt onbemind

Leeftijdsdiscriminatie op de arbeidsmarkt lijkt hardnekkiger dan werd aangenomen. Zelfs als werkgevers beter kunnen kennismaken met een oudere sollicitant, houden ze vast aan hun vooroordelen, stelt socioloog Jelle Lössbroek in een onderzoek waar hij volgende week aan de Universiteit Utrecht op promoveert. Lees het artikel in de Telegraaf/Financieel

Oudere telt weer mee op de arbeidsmarkt

Het gaat weer beter met de vijftigplussers op de arbeidsmarkt. Ouderen die hun baan verliezen, vinden in bijna de helft van de gevallen binnen een jaar nieuw werk. Tegelijkertijd windt Tof Thissen, directeur UWV Werkbedrijf,  zich nog altijd op over de leeftijdsdiscriminatie op de arbeidsmarkt. „We hebben zo langzamerhand geleerd dat je als man niet […]

In 2030 zijn soft skills belangrijker dan feitenkennis

Maar liefst 70% van de professionals in de financiële sector verwacht dat ‘zachte kerncompetenties’ – soft skills zoals aanpassingsvermogen en overtuigingskracht – in 2030 belangrijker zijn dan feitenkennis. Lees meer in PenO Actueel.