Structurele aanpak van krapte op de arbeidsmarkt

“Vraag en aanbod moeten elkaar sneller gaan vinden,” zegt Koolmees. Aan de andere kant blijft het lastig voor bepaalde groepen werkzoekenden om werk te vinden. 55-plussers, mensen met een migratieachtergrond en mensen met een arbeidsbeperking komen nog altijd moeilijk aan de slag. Daarom kiest het kabinet voor een reeks structurele oplossingen om de onderliggende problemen op de arbeidsmarkt aan te pakken. Lees het nieuwsbericht van het Ministerie SZW.

Vergelijkbare artikelen