Tag Archives “eindhoven. seminar”

Project Eindhoven 2016

Jeugd en het Werk in de Toekomst. Projectleden zijn op zoek gegaan naar onderwerpen die leven bij de regionale bedrijven. Dat resulteerde in de vraag “Hoe ziet de werkende wereld er in 2025 uit?” Welke verwachtingen hebben jongeren en studenten van een toekomstig werkgever? Met deze vraag is door de projectleden een seminar georganiseerd “Jeugd […]