Voorbereid op de Toekomst

 

Donderdag 5 november organiseerde Werk voor Elkaar een seminar voor werkgevers, onderwijs en jongeren. Het thema dat als rode draad door het programma liep was “Jeugd en het Werk in de Toekomst”.

Locatie was Conferentiecentrum Eindhoven waar gasten getrakteerd werden op een afwisselend en boeiend programma. De initiatiefnemers zijn allen lid van Werk voor Elkaar, een team werkzoekenden die na een persoonlijk ontwikkelingsplan hun ervaringen en capaciteiten ingezet hebben om deze dag te organiseren.
Het merendeel van het grote aantal bezoekers bestond uit regionale werkgevers; hieronder grote namen zoals ASML, DAF en Gemeente Eindhoven.
Twee gastsprekers namen het publiek mee – in de rol van werkgever en werknemer – naar het jaar 2025. Met een kwinkslag werd regelmatig gerefereerd aan het jaar 2015.
De organisatie heeft in het voortraject een enquête verspreid onder de diverse doelgroepen. Resultaten en de antwoorden op de vragen werden deze middag gepresenteerd.
De daarop volgende discussie was een zeer interessant onderdeel van de middag. Gedurende een uur werden stellingen met een panel en publiek gedeeld, waaruit bleek dat meningen behoorlijk uiteen liepen.
Het gespreksonderwerp van het seminar werd door alle partijen als belangrijk en zeer informatief ervaren.

Vergelijkbare artikelen