Werkzoekenden

Bent u al enige tijd op zoek naar werk?
En start Werk voor Elkaar in uw regio?
Dan is dit wellicht uw kans op het vinden van een baan.

Ondernemersgeest
Voor deelname aan Werk voor Elkaar telt uw ondernemersgeest. Want u creëert zelf uw werk. Door een enthousiaste inzet en een hoge motivatie. Daarin staat u niet alleen. U wordt gesterkt door zo’n 25 andere werkzoekenden uit de regio.

Alle beroepsgroepen
Aan het project nemen alle beroepsgroepen deel, van secretaresses tot managers en huisvrouwen en van kunstenaars tot koks. De gevarieerde samenstelling van de groep geeft een breed palet aan talenten, ervaringen en netwerken.

Regionaal
Via Werk voor Elkaar legt u met de andere werkzoekenden contact met bedrijven in de regio waarin u woont. U gaat proactief op zoek naar werk. Dat doet u door het organiseren van activiteiten en een evenement voor lokale organisaties en bedrijven. Daarvoor komt de groep zes maanden lang minimaal een dagdeel per week bij elkaar.

Netwerken
Via Werk voor Elkaar bouwt u contacten op en laat u zien wie u bent. En dat werkt! Zo heeft de ondernemende aanpak van Werk voor Elkaar voormalig kok Geert Seebregts een baan opgeleverd als bedrijfsleider.

© Stichting Werk voor Elkaar

Praktijkverhalen